Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


Du vil motta en sms med en trygg lenke fra nummeret 2097 før timen

18. juni 2024 kl. 14:19

https://pasient.perss.no/a/591c2

Denne lenken vil du motta fra oss per sms 4 dager før tildelt timen, dette for å innhente personopplysninger og tidligere sykehistorie.  

Du vil da måtte logge inn med bank-id for å sikre dine opplysninger. 

Denne lenken er helt trygg!

Du kan enten logge inn direkte fra sms eller her 

 

Har du spørsmål om celleprøver?

13. januar 2023 kl. 00:07

Mange har blitt engstelige etter de siste dagenes medieoppslag om feiltolking av celleprøver. Man kan få inntrykk av at det er vanlig at unge kvinner får kreft pga feiltolking av celleprøver. Det er det heldigvis ikke. Man vet at det kan forekomme feiltolkinger i ca 30 % av prøvene. I feiltolkete prøver kan det være celleforandringer av forskjellig grad men svært få med kreftforandringer. Celleforandringer er ikke kreft men endringer i cellene som kan forsvinne igjen av seg selv men som i noen tilfeller kan utvikle seg videre til kreftceller (dette tar vanligvis flere år). Hvis det er noen forandringer i en celleprøve som ikke blir sett, vil forandringene kunne fanges opp ved neste prøve når man følger det anbefalte kontrollopplegget med testing hvert 3.år (dette intervallet gjelder foreløpig for alle 25-33 år). Risikoen for at det har blitt til noe alvorlig i mellomtiden er heldigvis veldig liten. Statistikken for hele Norge viser at av 10.000 kvinner som har fått svar om normal celleprøve, så er det én til to som utvikler livmorhalskreft i tiden før neste anbefalte undersøkelse. Det vil si 0,01 – 0,02 prosent.

 

Celleforandringer er ganske vanlig; Over 25 000 norske kvinner får hvert år konstatert unormale celler i livmorhalsen ved livmorhalsprøve. Livmorhalskreft er ganske sjelden. I 2021 fikk over 17000 kvinner i Norge kreft. 345 kvinner fikk livmorhalskreft.

 

Celleforandringer skyldes HPV (humant papillomavirus) som smittes ved seksuell kontakt. Testing på HPV gir økt treffsikkerhet på celleprøvene. I rutineprøver innføres det nå HPV-testing for alle kvinner i screening-alder (25-69 år) i løpet av 2023. Fremover blir dermed celleprøvene tryggere for alle. For de som har symptomer (da er det ikke lenger en rutineprøve) gjøres det allerede HPV-testing.

 

Det er mange som tar kontakt nå fordi de er engstelige. Vi kan komme med disse rådene:

Vi gir tilbakemelding om svar på alle celleprøver som er tatt hos oss. For tiden er det dessverre lang svartid; opp til 3 mnd på vanlige celleprøver, men vi sender tilbakemelding så fort vi får svaret.

Hvis det er celleforandringer og/eller utslag på HPV-test i prøven tatt hos oss, får du tilbakemelding om hvordan dette skal følges opp.

Hvis du har tatt en celleprøve og fått vite at den er normal, må du passe på å ta neste prøve på den tiden som er anbefalt for deg, men ellers trenger du ikke foreta deg noe.

Hvis du har plager som feks uregelmessige blødninger, endret utflod eller smerter, bør du få en sjekk, først hos fastlegen din og ved behov bli henvist til gynekolog. Denne typen plager kommer vanligvis ikke av forandringer i livmorhalsen, men det er fornuftig å bli undersøkt for å se om man finner en forklaring og kanskje en behandling hvis det er aktuelt.

 

På Kreftregisteret sin hjemmeside kan du lese mye nyttig informasjon:

 

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/2023/livmorhalskreft-og-feilmargin/?fbclid=IwAR088mvs_kYkvAypmhRnMKTfjRVqGoKOEBK9PXgRmX9IT50qSNh3XekEJWY

 

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/oftestiltesporsmal/

 

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Fordeler-og-ulemper-ved-screening1/

 

Bergen Spesialistsenter tilbyr NIPT-test for gravide under 35

15. juni 2022 kl. 10:11

Bergen Spesialistsenter kan nå tilby NIPT-test.

NIPT (non invasiv prenatal test) er en analyse av mors blod som kan gi informasjon om genetiske egenskaper hos fosteret. En enkel blodprøve tas fra armen til den gravide. Testen utføres fra svangerskapsuke 10+0.

Stortinget vedtok ny bioteknologilov sommeren 2020. Dette medfører at alle gravide nå kan få utført NIPT-test dersom de ønsker det.  

Kvinner som er 35 år eller eldre ved termin har tilbud om NIPT-test og tidlig ultralyd gjennom det offentlige helsevesenet etter henvisning fra lege.

Kvinner under 35 år kan også ta testen, men må betale for den selv gjennom private godkjente virksomheter.

Bergen Spesialistsenter har fått godkjenning til å utføre NIPT-test. Prøven blir sendt til et laboratorium i Sverige for analyse.

Les mer om tilbudet i nedtrekksmenyen "Mer" øverst på siden

Viktig om av/ombestilling av timer og ventelister!

26. januar 2022 kl. 09:07

Det er for tiden mye flytting av timer. Samtidig har vi alle lang ventetid. For at vi skal klare å få inn pasienter fra ventelister på avbestilte timer er det VELDIG VIKTIG at du tar kontakt SÅ FORT SOM MULIG når du vet at du ikke kan komme på oppsatt time slik at vi kan unngå tomme timer. Tomme timer gir lenger ventelister og gjør at de som selv må utsette timen ofte må vente lenge før de kan få ny time. Det letteste er å sende oss melding her via hjemmesiden men du kan også ringe. 

Frist for endre/avbestille er senest 24 timer før oppsatt time, hvis ikke blir du fakturert for timen.