Aktuelt


Bergen Spesialistsenter tilbyr NIPT-test for gravide under 35

15. juni 2022 kl. 10:11

Bergen Spesialistsenter kan nå tilby NIPT-test.

NIPT (non invasiv prenatal test) er en analyse av mors blod som kan gi informasjon om genetiske egenskaper hos fosteret. En enkel blodprøve tas fra armen til den gravide. Testen utføres fra svangerskapsuke 10+0.

Stortinget vedtok ny bioteknologilov sommeren 2020. Dette medfører at alle gravide nå kan få utført NIPT-test dersom de ønsker det.  

Kvinner som er 35 år eller eldre ved termin har tilbud om NIPT-test og tidlig ultralyd gjennom det offentlige helsevesenet etter henvisning fra lege.

Kvinner under 35 år kan også ta testen, men må betale for den selv gjennom private godkjente virksomheter.

Bergen Spesialistsenter har fått godkjenning til å utføre NIPT-test. Prøven blir sendt til et laboratorium i Sverige for analyse.

Les mer om tilbudet i nedtrekksmenyen "Mer" øverst på siden

Viktig om av/ombestilling av timer og ventelister!

26. januar 2022 kl. 09:07

Det er for tiden mye flytting av timer. Samtidig har vi alle lang ventetid. For at vi skal klare å få inn pasienter fra ventelister på avbestilte timer er det VELDIG VIKTIG at du tar kontakt SÅ FORT SOM MULIG når du vet at du ikke kan komme på oppsatt time slik at vi kan unngå tomme timer. Tomme timer gir lenger ventelister og gjør at de som selv må utsette timen ofte må vente lenge før de kan få ny time. Det letteste er å sende oss melding her via hjemmesiden men du kan også ringe. 

Frist for endre/avbestille time er senest kl 12 siste arbeidsdag før timen, hvis ikke blir du fakturert for timen.