Hopp til hovedinnhold

NIPT-test gravide under 35 hos Bergen Spesialistsenter


HVA ER EN NIPT-TEST?

NIPT (non invasiv prenatal test) er en analyse av mors blod som kan gi informasjon om genetiske egenskaper hos fosteret. En enkel blodprøve tas fra armen til den gravide. Testen utføres fra svangerskapsuke 10+0.

Stortinget vedtok ny bioteknologilov sommeren 2020. Dette medfører at alle gravide nå kan få utført NIPT-test dersom de ønsker det. Alle kvinner skal etter loven også få tilbud om tidlig ultralyd i uke 11-14 gjennom det offentlige helsevesenet, men tilbudet er ikke på plass per i dag.

Kvinner som er 35 år eller eldre ved termin har tilbud om NIPT-test og tidlig ultralyd gjennom det offentlige helsevesenet etter henvisning fra lege.

Kvinner under 35 år kan også ta testen, men må betale for den selv gjennom private godkjente virksomheter.

Bergen Spesialistsenter har fått godkjenning til å utføre NIPT-test. Prøven blir sendt til et laboratorium i Sverige for analyse. 

HVA KAN MAN FINNE UT MED NIPT?

I Norge er det kun tillatt å benytte NIPT for å finne ut om fosteret har et ekstra kromosom, såkalt trisomi, av kromosom 13, 18 eller 21.

Trisomi 21 (Down syndrom) er den vanligste og minst alvorlige av disse. Edwards syndrom (trisomi 18) og Pataus syndrom (trisomi 13) er mindre vanlige, svært alvorlige syndromer og gir normalt kortere levetid for barnet.

Forekomsten av trisomier øker med mors alder. Risikoen er svært lav frem til midten av trettiårene, og øker deretter.

Dersom NIPT viser økt sannsynlighet for trisomi, anbefales det å gjøre videre diagnostikk (morkake- eller fostervannsprøve) før man kan være helt sikker.

HVORDAN GJENNOMFØRES NIPT-TEST?

Kvinnen kommer først til gynekolog som gjør en ultralyd av fosteret. Ultralydundersøkelsen skal bekrefte at det er ett levende foster og fastsette svangerskapslengden. Dette har betydning for analyse av prøven. Dette er en enklere ultralydundersøkelse, og gir ikke samme type informasjon som den undersøkelsen alle gravide etter hvert vil få tilbud om i uke 11 til 14.

Det tas så en blodprøve fra mor som analyseres.

Mengden foster-DNA i mors blod øker med svangerskapets varighet, og det er først i svangerskapsuke 10+0 man regner med at det er store nok mengder til at det kan analyseres. NIPT kan derfor tidligst utføres på dette tidspunktet.

NIPT er trygt og medfører ingen fare for fosterskade eller spontanabort.

Gravide som ønsker en NIPT-test bør sette seg godt inn i hva testen innebærer. Et positivt svar kan gjøre at en blir stilt overfor vanskelige valg.

Alle som ønsker NIPT-test må levere signert samtykke og bekrefte at de har hatt veiledning om fosterdiagnostikk gjennom NIPT skolen. Vi ber om at du gjennomfører NIPT skolen før undersøkelsen hos oss.

Gå til niptskolen.no og logg inn med bankID. Her finner du også mer informasjon om laboratoriet som utfører testen. Alt prøvemateriale blir destruert etter prøvetakingen.

NÅR FÅR JEG SVAR?

Du vil få svar på prøven ca. 10 dager etter prøvetaking.

Du får svar enten via SMS varsling med bankID, eller oppringing på telefon.

HVORDAN TOLKE RESULTATENE?

NIPT er en screeningtest for de vanligste kromosomfeilene hos fosteret.

Testen kan forutsi om risikoen for en genetisk tilstand er høy eller lav – det er med andre ord en screeningtest og vil ikke gi deg et «ja» eller «nei» svar om genetiske defekter.

Dersom NIPT gir høy sannsynlighet for trisomi er det viktig å bekrefte disse funnene med en morkake- eller fostervannsprøve for å gi et definitivt svar. Du vil da få henvisning til fostermedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

Noen ganger må testen gjentas, oftest fordi det er for lite foster DNA i mors blod til å gi et sikkert resultat.

HVA KOSTER NIPT-TEST? 

Hos oss koster NIPT-test kr. 8490,-

Dette inkluderer NIPT testen, ultralyd hos gynekolog og videre oppfølging av prøvesvaret. Dersom testen må gjentas vil dette også være inkludert i prisen.

Dersom det kun utføres ultralyd konsultasjon hos gynekolog og man velger å ikke gå videre med NIPT-test, enten fordi det ikke foreligger et levende foster eller fordi man ombestemmer seg vil man kunne betale for enkel konsultasjon som hos oss er kr. 1400,-

Før blodprøven kan tas må kvinnen ha gjennomført NIPT-skolen, signert samtykke og betalt for prøvetakning.

Vi tar kun i mot kontanter eller betaling med vanlig debit kort (betalingsautomaten vår tar dessverre ikke mot kontaktløs betaling eller kredittkort) Vi gir heller ikke ut faktura.

Bestill time for konsultasjon med NIPT test over telefon eller via våre nettsider.