Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Bergen Spesialistsenter, avdeling gynekologi

Vi er tre gynekologer som driver praksis i felles lokaler i i Bergen sentrum.

  • Ingeborg Bøe Engelsen
  • Maria Barøy Ræder
  • Yngvild Skåtun Hannestad

Vi har alle avtalepraksiser, det vil si at vi har avtale med Helse Region Vest og som pasient betaler man vanlig egenandel.

VIKTIG OM CORONAVIRUS

VI ER NÅ PÅLAGT AV HELSEMYNDIGHETENE Å REDUSERE AKTIVITETEN OG UTSETTE KONSULTASJONER SOM KAN VENTE. DET BETYR AT DET KAN BLI EN DEL VENTETID BÅDE FOR NYHENVISTE PASIENTER OG DE SOM SKAL PÅ KONTROLLER. VI VURDERER I HVERT ENKELT TILFELLE OM TIMEN KAN VENTE UTIFRA DE OPPLYSNINGENE VI HAR OM DEN ENKELTES SYMPTOMER, FORHISTORIE OG HELSESITUASJON. VI KONTAKTER PASIENTER FORTLØPENDE OG SENEST DAGEN I FORVEIEN NÅR VI SER AT TIMER MÅ FLYTTES. 

Har du vært på reise i land/områder med utbrudd av Corona eller på andre måter kan ha blitt smittet med viruset, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon eller sms slik at vi kan flytte timen din noen uker frem i tid. Du må IKKE komme til kontoret hvis du tror du kan være smittet.

Vi ønsker færrest mulig folk i lokalene og ber om at du ikke tar med ledsager/pårørende til timen. Hvis du har spesielle behov ifh til dette kan du ringe oss. 

Viktig info om Corona finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

CORONA VIRUS: If you feel ill or have been traveling lately contact us for a new appointment.

Information regarding coronavirus and quarantine in several languages: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/?fbclid=IwAR1T1-pj22FVCtDnrhCstjKIfOeRn5zxWyfXUJK2zLmeY7LceWXSSW2rWu0

 

FORSINKETE CELLEPRØVESVAR

For tiden er det stor forsinkelse når det gjelder svar på celleprøver fra Avdeling for patologi på Haukeland. Svarene kan komme over 2 mnd etter at prøven er tatt. Vi sender ut svar til alle som har tatt celleprøve fortløpende når vi har mottatt svarene. 

Timebestilling/endring av timer

For å få time hos en av oss må man ha henvisning fra fastlegen. Når henvisningen er mottatt vil gynekologen vurdere hastegrad basert på den informasjonen som ble gitt i henvisningen og du vil få tilbakemelding om time.

Vi har stor pågang og dessverre noe ventetid. Vennligst ta kontakt i god tid dersom timen du har fått ikke passer. Ved flytting av time kort tid før timen er satt opp, må man i de fleste tilfeller regne med ekstra ventetid. Generelt har vi sjelden anledning til å fremskynde timer. 

Petter Lossius gikk av med pensjon 1.august 2018. Bøe Engelsen har overtatt hans praksis

ADRESSE:

BRYGGEN 13 (I 5.ETASJE OVER BRYGGELOFTET)

FELLES TELEFONNUMMER ER 55900070

Illustrasjon eller bilde for senter